Profesionální právní pomoc

„Jsem připravena důsledně hájit a prosazovat vaše zájmy. Při poskytování právních služeb si zakládám na absolutní důvěrnosti a přizpůsobení řešení individuálním potřebám klientů.“

Mgr. Simona Čípel Zörklerová

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

OSOBNÍ PŘÍSTUP

FÉROVÉ CENY

FLEXIBILITA A RYCHLOST

ADVOKÁTKA

Mgr. Simona Čípel Zörklerová

V advokacii se pohybuji již od roku 2010. Po absolvování právnické fakulty jsem získávala praktické zkušenosti v advokátní kanceláři zaměřené na všechny oblasti práva. V roce 2014 jsem složila advokátní zkoušky a od té doby vykonávám advokacii jako samostatná advokátka.

Mými klienty jsou jak fyzické osoby (včetně fyzických osob podnikajících), tak osoby právnické. Právní služby poskytuji převážně ve svém sídle v Praze. Jsem však připravena zastupovat klienty před soudy a správními orgány po celé České republice. Pokud je to možné a vhodné, poskytuji právní služby rovněž na dálku (telefonicky, e-mailem).

Zaměřuji se na poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, zejména závazkového (smluvního) práva, práva nemovitostí, náhrady škody a újmy či problematiku rodinného práva. Mám bohaté zkušenosti ve sporné agendě, především v zastupování klientů v soudních řízeních.

SPECIALIZACE

Právní služby

Občanské právo

Mým klientům připravuji smluvní dokumentaci, reviduji stávající smlouvy, sepisuji různé přípisy a podání. Uplatňuji práva mých klientů u třetích osob. Zastupuji klienty v jednání s protistranou a řeším další rozmanité problémy v oblasti občanského života mých klientů.

Procesní právo

Věnuji se zastupování klientů v řízeních před soudy, správními orgány a jinými orgány veřejné moci (exekutory, notáři, insolvenčními správci). Provedu klienty celým řízením od začátku až do konce, a to bez ohledu na to, v jakém postavení v daném řízení vystupují.

Náhrada škody a újmy

Zabývám se problematikou uplatňování náhrady majetkové škody a nemajetkové újmy způsobené klientům, včetně vymáhání práva na pojistné plnění u pojišťoven nebo práva na náhradu újmy po státu v důsledku nesprávného úředního postupu.

Právo nemovitostí

Poskytuji právní služby související s nemovitými věcmi. Jedná se například o komplexní právní služby související s jejich koupí nebo prodejem, včetně úschovy kupní ceny. Zpracuji pro vás darovací nebo nájemní smlouvu. Poradím vám se zřízením nebo zrušením zástavního práva, věcného břemene nebo jiného zatížení nemovité věci.

Rodinné právo

V této oblasti zajišťuji přípravu dokumentů nezbytných pro rozvod manželství, včetně dohody o úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem. V případě sporného rozvodu zastupuji klienty u soudu. Radím klientům v oblasti společného jmění manželů, jeho modifikace či vypořádání. Zabývám se schválením právních jednání za nezletilé děti.

Obchodní právo

Věnuji se zejména zakládání obchodních korporací a změnám či revizi jejich zakladatelských dokumentů. Zajišťuji proces převodu podílů v obchodních korporacích. Sepisuji obchodní smlouvy a vymáhám obchodněprávní závazky klientů.

Sídlo:Janáčkovo nábřeží 139/57
150 00 Praha 5 – Malá Strana

Pobočka:Pivovarské náměstí 557
563 01 Lanškroun

advokátka:Mgr. Simona Čípel Zörklerová
IČ: 02973693
Ev. č. ČAK: 15702
datová schránka: jv9i2f9

Informace pro spotřebitele:Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem vyplývajících ze smluv o poskytování právních služeb byla pověřena Česká advokátní komora. Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.cak.cz.

kontaktní formulář

Zpráva bude bezpečně odeslaná na můj email.
Ozvu se Vám do 48 hodin.